KAPLE SV. ANNY – nemovitá kulturní památka od 3.5.1958

Kaple sv.Anny - z 2.čtvrti 18.stol., barokní, obdélníková s polokruhovým závěrem.Průčelí zvlněné, se středním rizalitem, nad nímž vížka s obdélníkovým polokruhem ukončeným oknem, bočními křídlovými zdmi a cibulovou bání, v rizalitu obdélníkový portál a okno se segmentovým záklenkem, na bočních částech průčelí plochá zdobná pole a v nárožích římsové pilastry nesoucí kládí. Na bočních fasádách lizénový rámec, obdélníkovým segmentem ukončená okna a v závěru oválné okno. Uvnitř strop, na stěnách pilastry s čabrakovými hlavicemi,kruchta zvlněná s dřevěným zábradlím. Zámek vstupních dveří s páskovou ornamentikou z 2.čtvrti 18.stol. (odborný popis naší kapličky ve 3.díle Uměleckých památek Čech).

Před současnou stavbou stávala na tomto místě menší kaple a podle pověsti uvedené ve farní kronice Vinořské "zde jednou projížděla hraběnka Šporková a poblíž tohoto místa byla stižena porodními bolestmi a šťastně se jí narodilo dítě. Z vděčnosti k sv.Anně, kterou v tuto hodinu vzývala jako patronku ku pomoci, složila slib, že tuto malou kapličku rozšíří a vyzdobí aby mohla sloužit bohoslužebným úkonům. Svůj slib splnila."

Roku 1737 byla zvýšena a pobita plechem nová věžička, ve které byly původně dva zvony, které byly za 1.sv.války zrekvírovány k válečným účelům. Dnes je zde jen jeden zvon. Původní vnitřní vybavení nebyl nikterak valné a tak v r.1876 požádal vinořský farář Hlaváček o novou úpravu vnitřních prostor kaple. Ta byla vymalována, opraven kůr a lavice, provedeny pozlacovačské práce a hlavně byl vyhotoven nový oltářní obraz sv.Anny do Josefa Hellicha (autor mnoha oltářních obrazů např. sv.Lukáš v Týnském chrámu).

Okolí kaple bylo doplněno lípami, z nich dvě jsou doposud původní, takže mohou mít kolem 300 let. Dnes jsou evidovány jako památné stromy.

text: Libor Vrabec

 KAPLE SV. ANNY – nemovitá kulturní památka od 3.5.1958
Adresa: 
Satalice, v parčíku při ulici K Radonicům
19015 Praha 9 - Satalice
Česká republika
50° 7' 36.2496" N, 14° 34' 31.6056" E
CZ