Jak funguje Komunitní centrum?

Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice má za cíl podporovat komunitní život v městské části. Projekt byl financován z evropských dotací a kromě základní funkce podpory osob v nepříznivé sociální situaci nabídne prostor a aktivity široké veřejnosti. Plánovanými aktivitami chceme propojovat různé věkové kategorie i cílové skupiny. Komunitní centrum je organizační složkou městské části, je zřízeno jako neziskové a nekomerční zařízení za účelem provozování sociálně aktivizačních aktivit směřujících k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Při jeho provozu budeme spolupracovat se smluvními partnery, kteří se budou podílet na provozních nákladech centra. Celá budova je bezbariérová.

Hlavní sál v přízemí bude určen pro besedy a přednášky. Chystáme přednášky o zdravém životním stylu, trendech ve výživě, sociálních programech, zdravotních pomůckách, dálo povídání o přírodě, o knižních novinkách ve stylu literární kavárny, připravíme aktuální přehledy možností sportovního vyžití (jóga), tvořivé dílny, informace o výstavách v Praze i přilehlých městských částech, přednášky o prevenci kriminality související mj. s důvěřivostí seniorů, setkání se zajímavými osobnostmi z kulturního a sportovního života. Prostor nabídneme i rodinám a skupinkám pro vlastní aktivity či oslavy. Přesný přehled akcí bude vystaven na nástěnkách městské části i v komunitním centru.

Sál bude také každé odpoledne − kromě pondělí od 14.00 do 18.00 hod., které patří Klubu seniorů − zpřístupněn veřejnosti. Je zde umístěn automat na kávu a nealkoholické nápoje. K dispozici bude v letních měsících i zahrádka. Sál je k dispozici všem spolkům a zájmovým skupinám po předchozí domluvě s vedoucí komunitního centra.

Jeden z prostorů v přízemí je vyčleněn pro stacionář handicapovaných spoluobčanů, kteří budou opravovat a seřizovat vozíky a další pomůcky pro lidi s handicapem.

Do prvního patra s přesune Klub Barevná loďka, který už druhým rokem úspěšně v Satalicích pracuje. Dává příležitost dětem i mladistvým s handicapem setkávat se a trávit čas společně při různých aktivitách. Dále zde bude probíhat v odpoledních hodinách výuka angličtiny pro různé cílové skupiny (seniory, samoživitelky, rodinné kursy, kurs pro matky s dětmi, rodiče).

V dopoledních hodinách budou prostor využívat dětské skupiny se zaměřením na životní prostředí, které ocení nedaleký přilehlý sad a Satalickou oboru.

2. patro neboli podkroví bude mít k dispozici dívčí oddíl Junáka – Amazonky.  Současně prostor bude k dispozici satalickým spolkům nebo pro různá jednorázová školení a semináře.

Pro účely komunitního centra bude během letního období využíván i přilehlý výstavní prostor, kde se od 27. září do 28. října můžete podívat na výstavu fotografií věnovanou životu i dílu významné osobnosti Satalic – scenáristy, dramatika, spisovatele pana Jiřího Hubače.

Kontaktní osobou je Ing. Jitka Vrbová, kc@satalice.cz, +420 734 610330

Odkaz na webové stránky KC www.kcsatalice.cz