Komunitní centrum

Program Komunitního centra v MČ Praha-Satalice

Únor 2022

8. února od 14.30
Informační a poradenský právní servis pro seniory

Máte právní dotaz, který potřebujete zkonzultovat? Pokud řešíte otázky nakládání s majetkem, darování, závěti, věcných břemen, pronájmů, sousedských vztahů atp., přijďte se bezplatně poradit se zkušenou právničkou. Poradenský servis probíhá formou individuální právní konzultace s JUDr. Zlatou Kohoutovou. Nutná rezervace míst na kc@satalice.cz nebo na 605248530. Při rezervaci není nutné uvádět, co budete na individuální konzultaci řešit.

9. února od 16.30
Programový blok Moderní rodič
Seminář: Jak na „zlobivé“ dítě

Všechny rodiče, kteří se zajímají o aktuální trendy ve výchově dětí, zveme na seminář do komunitního centra. Dozvíte se:

Jak s dítětem správně zvládat stresové situace.
Jestli je potřeba nastavovat dětem pravidla.
Jak vývoj mozku ovlivňuje aktuální dětské chování.
Jak přistupovat k dětem s projevy problémového chování.
Jak můžeme své děti co nejvíce podpořit.
Na přednášku je nutné si rezervovat místo na kc@satalice.cz. Je možné přijít i s dítětem.

17. února – 25. února
Masopustní hra – Hledání medvěda

Poznejte zvyky masopustu při venkovní pátrací hře pro děti. Pravidla a první stanoviště hry najdete u komunitního centra. Všechny luštitele čeká drobná odměna.
Odměnu si můžete přijít vyzvednout do komunitního centra 27. 2. po 16. hodině, tedy hned po maškarním karnevalu.

 

27. února od 15 hodin
Maškarní karneval „open air“

Všechny děti zveme na maškarní karneval. Připravte si masku a dobrou náladu a přijďte si s námi zaskotačit do areálu komunitního centra. Těšit se můžete na tanečky, soutěže a zábavu s profesionálními animátory. Při výrobě masky nezapomeňte, že se akce uskuteční kvůli bezpečnosti na venkovním prostranství před KC!

Všechny akce probíhají v souladu s aktuálními vládními nařízeními.