Sazebník úhrad

Směrnice č. 2/2019 

Sazebník úhrad za poskytování služeb

 

 

Úkon

Sazby

 

kopírování dokumentů  A4 černobílé za stranu

2,00 Kč

 

kopírování dokumentů A4 barevné za stranu

 

3,00 Kč

tisk na tiskárnách PC - A4 černobílé za stranu

5,00 Kč

 

tisk na tiskárnách PC - A4 barevné za stranu

10,00 Kč

 

kopírování dokumentů jednostranné A3 černobílé

4,00 Kč

kopírování dokumentů jednostranné A3 barevné

6,00 Kč

1 kus nenahrané CD

30,00 Kč

 

Kopírování a úkony na vlastním CD nebo z paměťového zařízení žadatele nejsou přípustné.

Úhrada za poskytnuté služby se provádí v hotovosti v pokladně úřadu městské části Praha-Satalice.

V odůvodněných případech lze od úhrady za služby upustit. O prominutí úhrady rozhoduje

odpovědný pracovník nebo starosta.

Ceny jsou stanoveny včetně sazby DPH 21%

Tento sazebník je platný od  01. 01. 2019.

Mgr. Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice