Úřední deska

Fyzická úřední deska

Fyzická úřední desku naleznete před vchodem do úřadu MČ Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9.

Elektronickou úřední desku naleznete zde