Podmínky užití

Zadáním emailu dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 a 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj souhlas úřadu MČ Praha - Satalice, K Radonicům 81/3, 19015, Praha 9 – Satalice, IČ 00240711, k tomu, aby vaše osobní údaje zde uvedené dále zpracovávala v rozsahu nutném za účelem zasílání novinek a informačních emailů a to včetně marketingových informací.

Souhlas udělujete v rozsahu, který se podává z účelů zpracovávání vymezených výše. Úřadu MČ Praha - Satalice tento souhlas poskytujete na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání. Prohlašujete současně, že jste byl/byla řádně informován/a o svých právech jako subjektu údajů, včetně práva tento souhlas kdykoli odvolat.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Jakub Iran, jakub.iran@sms-sluzby.cz(odkaz odešle e-mail), tel. +420 732 633 384

Osobní údaje nejsou předávány.

Více: Informace zveřejňované dle GDPR