Komise starostky

ROZHODNUTÍ
o jmenování komisí starostky městské části,
jejich předsedů a členů

Komise jsou zřizovány dle §101 zákona o hl. městě Praze jsou zřizovány starostkou městské části jako iniciativní a poradní orgány,

svá stanoviska a náměty předkládají radě/starostce městské části.

Občané se na ně mohou obracet se svými náměty a problémy.

Starostka městské části v souladu s § 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, rozhodla o jmenování komisí, jejich předsedů a členů takto:

Komise stavební

Předseda:     Zdena Kopecká        zdenka.kopecka@praha14.cz      

Členové komise:         Bohumil Pechr

                                    Pavla Pečová

                                    Jiří Rejka

                                    Leona Táborská

                                   Ivo Fiala

Jednání komise probíhá obecně první úterý v měsíci  od 17:00 (při dovolených nebo dnech volna bude stanoven náhradní termín). V případě zájmu účastnit se jednání jako host kontaktujte předsedkyni, která upřesní místo konání a potvrdí termín.

 


Komise dopravní

Předseda:                   Martin Höfler       martin.hofler@gmail.com

Členové komise:         Pavel Hřebík                                

                                   Radek Zmátlo

Jednání komise probíhá obecně první pondělí v měsíci od 19:30 (při dovolených nebo dnech volna bude stanoven náhradní termín). V případě zájmu účastnit se jednání jako host kontaktujte předsedu, který upřesní místo konání a potvrdí termín.

 


Komise bytová a obecního majetku

Předseda:                   Věra Písaříková        pisarikova@satalice.cz

Členové komise:         Leona Táborská

                                    Michael Singer

                                   Jitka Mokrá

Jednání komise probíhá cca 1x měsíčně nebo dle potřeby ve středu od 15:00. V případě zájmu účastnit se jednání jako host kontaktujte předsedkyni, která upřesní místo konání a potvrdí termín.

 


Komise bezpečnostní

Předseda:                   Tomáš Maršál          marsalt@seznam.cz

Členové komise:         Jana Kožnarová

                                    Daniela Vočadlová 

                                    Marie Špalková 

                                    Eliška Portužáková 

                                    Milan Bíško 

                                    René Heřmanský

Jednání komise probíhá dle potřeby bez pevně stanovených termínů. V případě zájmu účastnit se jednání jako host kontaktujte předsedu, který upřesní místo a termín konání.


Komise kulturní a volnočasová

Předseda:                   Eliška Portužáková       kc@satalice.cz

Členové komise:        Daniela Smižanská

                                   Pavla Pečová

                                   Blanka Dvořáková

                                  Markéta Škopová

                                  Klára Schejbalová

                                  Jana Fischerová

                                  Jana Černá

                                  Petra Dolejšová

                                 Dita Prokůpková

Jednání komise probíhá dle potřeby bez pevně stanovených termínů. V případě zájmu účastnit se jednání jako host kontaktujte předsedkyni, která upřesní místo a termín konání.

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Komise školská

Předseda:                   Milada Klubalová        milada.klubalova@hsbc.com

Členové komise:         Tereza Podzimková

                                    Michaela Zdvořáčková

Jednání komise probíhá každé třetí pondělí v měsíci od 18:00 v Komunitním centru. V případě zájmu účastnit se jednání jako host kontaktujte předsedkyni, která místo a termín konání potvrdí.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Komise životního prostředí

Předseda:                   Radka Jelínková     radkas@email.cz

Členové komise:         Jovana Sádlová

                                    Jiří Sádlo

                                    Miloš Kužvart

                                    Kateřina Woodardová

Jednání komise probíhá dle potřeby bez pevně stanovených termínů. V případě zájmu účastnit se jednání jako host kontaktujte předsedkyni, která upřesní místo a termín konání.

 

Komise jsou zřizovány jako iniciativní a poradní orgány starostky městské části a předkládají jí svá stanoviska a náměty.

Termín a místo jednání komise určuje předseda komise.

Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice

Praha 1.11.2022