Komise starostky

ROZHODNUTÍ
o jmenování komisí starostky městské části,
jejich předsedů a členů

Starostka městské části v souladu s § 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, rozhodla o jmenování komisí, jejich předsedů a členů takto:

Komise stavební

Předseda: Jiří Rejka
Členové: Bohumil Pechr, Pavla Pečová, Zdeňka Kopecká, Leona Táborská


Komise dopravní

Předseda: Pavel Hřebík
Členové: Martin Höfler, Radek Zmátlo


Komise bytová a obecního majetku

Předseda: Věra Písaříková
Členové: Jan Velešík, Petr Beran, Leona Táborská


Komise pro životní prostředí

Předseda: Petr Adamec
Členové: Jovana Sádlová, Jiří Sádlo, Miloš Kužvart, Jana Kožnarová


Komise kulturní a volnočasová

Předseda: Daniela Smižanská
Členové: Blanka Dvořáková, Pavla Pečová, Petra Dolejšová, Markéta Škopová, Klára Schejbalová, Jana Černá, Dita Prokůpková, Tomáš Maršál

Komise jsou zřizovány jako iniciativní a poradní orgány starostky městské části a předkládají jí svá stanoviska a náměty.

Termín a místo jednání komise určuje předseda komise.

Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice

Praha 30. 11. 2018