Adapterra Awards 2024

26.02. 2024

Do soutěže vyhlášené Nadací Partnerství a Integra Consulting je možné přihlásit realizované projekty v krajině, obcích i na budovách, které pomáhají se vypořádat se suchem, přehříváním, přívalovými srážkami, erozí půdy a dalšími problémy spojenými se změnou klimatu. Patří sem například přírodě blízké revitalizace toků, obnova zelených a modrých prvků v krajině, tvorba zelených veřejných prostranství ve městech, projekty hospodaření s dešťovou vodou v obcích, pasivní a jinak úsporné domy, trvale udržitelné veřejné i administrativní budovy a další.
Letos je možné přihlásit projekt do tří kategorií – Krajina (revitalizace toků, obnova tradičního hospodaření, mokřady aj.), Sídla (veřejný prostor ve městě – náměstí stejně jako revitalizace toků v intravilánu aj.), Budovy (domy pro bydlení stejně jako administrativní budovy). Letos se soutěží také ve speciální kategorii Průmysl, kam se mohou hlásit jak výrobní procesy, tak adaptované provozní areály a budovy. Zároveň je udělována Cena Prahy (nejlepší projekt na území hl. m. Prahy) a Cena sympatie (vítěze určí lidé ve veřejném hlasování, do hlasování se zapojí finálové projekty, které vybere odborná porota).
Kdo může přihlásit projekt: vlastník, investor, projektant, realizátor (zhotovitel).
Co může vítěz vyhrát:
• Krajina – 100 000 Kč od společnosti Nestlé Česko
• Sídla – 50 tisíc Kč od společnosti Heidelberg Materials
• Budovy – fotovoltaický set v hodnotě 50 tisíc Kč od společnosti SolSol

Cena sympatie – kromě uznání veřejnosti získá vítěz 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte
Kvalitní projekty zveřejní Adapterra Awards v inspirativní online databázi, postará se o publicitu a popularizaci finálových projektů u médií, na sociálních sítích a mezi odborníky.

Nominovat projekty lze na https://www.adapterraawards.cz/nominace do 15. března.
Letos je možné vyhrát finanční i věcné ceny. Více informací o soutěži najdete níže.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na organizátora soutěže Nadaci Partnerství, koordinátorkou soutěže je Andrea Křivánková, andrea.krivankova@nap.cz.