Informace starostky - květen 2023

02.05. 2023

SKANSKA – pracovní skupina, příprava participace

Na základě představení společnosti SKANSKA a jejího záměru na výstavbu obytného souboru v Satalicích byla ve spolupráci s urbanistou Ing. arch. Petrem Klápště, Ph.D., spolupracujícím se spol. SKANSKA, ustavena pracovní skupina, která se pod jeho vedením ujme přípravy participace veřejnosti na připravovaném projektu. První pracovní setkání proběhne v KC ve středu 3. 5.

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ – SCHŮZKA S MĚSTSKÝMI ČÁSTMI

V pondělí 17. 4. 2023 se uskutečnilo jednání vedení TSK s městskými částmi za účelem upřesnění kompetencí TSK a nastavení případné spolupráci s MČ při údržba zeleně, chodníků a komunikací. MČ Praha-Satalice předala při této příležitosti zástupcům TSK seznam připomínek, které jsme zatím neúspěšně řešili v uplynulém období, a požádala o samostatnou konzultaci přímo k těmto bodům.

ZÁPISY DO MŠ A ZŠ pro školní rok 2023/2024

Zápisy do obou školských zařízení proběhly v plánovaných termínech. Dobrá zpráva pro rodiče satalických dětí je, že kapacity jsou postačující pro všechny přihlášené děti s trvalým pobytem v Satalicích.

MAPA ŠKOLY – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V NAŠÍ ZŠ

Mapa školy je dotazníkové šetření společnosti SCIO, které mapuje atmosféru a vztahy ve škole. Na naší ZŠ proběhne po několika letech opětovně v měsíci květnu, všechny dotazníky budou mít elektronickou formu a jejich vyhodnocení by mělo být hotovo do konce školního roku.

Budeme rádi, když se zapojí tentokrát i rodiče dětí. O podrobnostech bude informovat paní ředitelka v Bakalářích a na webu školy.

VZPOMÍNKOVÝ PARK SE HŘBITOVEM

Během jarních měsíců jsme absolvovali jednání s architekty a krajináři ohledně připravovaného parku se hřbitovem v místě na konci zahrádek směrem na Radonice (parc. č. 930/2), kde již proběhla změna územního plánu. Na základě jednání jsme nakonec oslovili krajinářský ateliér arch. Zdeňka Sendlera s žádostí o vypracování studie využití prostoru. Jakmile bude studie hotova, představíme ji veřejnosti.

DOZORČÍ RADA SPORTAREÁLU

Ve čtvrtek 27. 4. se konalo jednání dozorčí rady Sportareálu Praha-Satalice, s.r.o. Podle zprávy jednatele skončilo hospodaření společnosti navzdory složitému uplynulému období v zisku, dlouhodobé ubytování je využíváno tč. na 100 %, nebytové prostory jsou pronajaty sportovním klubům a slouží jako zázemí sportovním oddílům. Průběžně probíhají udržovací práce na objektu, v příštích měsících bude potřebná renovace dřevěných oken na jižní a západní straně objektu.

UKLIĎME SATALICE – DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM!

Velké poděkování všem, kteří se zapojili, včetně dětí ze základní školy.

PřílohaVelikost
Soubor info_kveten_2023.docx17.95 KB