Informace starostky – leden 2018

31.01. 2018

Výběrová řízení na stavební a udržovací práce
V letošním roce navazujeme na projekty rozpracované z loňského roku a připravujeme některé další, které jsme kvůli klimatickým podmínkám museli přesunout do jarních měsíců:

Bylo vypsáno:
Rekonstrukce školního hřiště základní školy
Výmalba základní školy

Připravujeme výběrové řízení:
Výměna světlíků v 3.NP základní školy
Oprava vikýřů a ostění ve Sportareálu Praha-Satalice
Vybudování travnatého hřiště pro SDH a veřejnost

Rekonstrukce ve Sportareálu Praha-Satalice
V prosinci byla dokončena část vnitřní rekonstrukce budovy Sportareálu – práce byly provedeny u fotbalových i tenisových šaten, v jarních měsících by měly proběhnout ještě úpravy vikýřů a ostění oken, aby bylo zamezeno zatékání do prostor ve třetím podlaží budovy.

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Asfaltové povrchy komunikací, chodníky a parkovací stání byly dokončeny, probíhají úpravy travnatých ploch.

Revitalizace vodní nádrže v ul. K Rybníčku
Požádali jsme o stanoviska ke studii na revitalizaci bývalé požární nádrže v ulici K Rybníčku. Chtěli bychom vodní plochu vyčistit, kamenem zpevnit břehy, vysadit rostliny, které zajišťují přirozenou filtraci vody, a rekultivovat okolí nádrže.

Sadové úpravy u statku
Společnost GardenPoint pro nás zpracovala studii využití prostoru vzniklého po demolici zchátralé budovy s prodejnou Samyco. Prostor by měl být součástí navazujícího sadu, s drobnými dekorativními a vodními prvky a zpevněnou plochou pro pořádání kulturních akcí.

Fitpark
Na pozemku poblíž komunitního domu bude na jaře také vybudováno hřiště s fitness prvky, na které přispělo městským částem hlavní město Praha.

Prořez stromů v parku Budovatelská
Na základě dendrologického posudku, aktualizovaného v prosinci 2017, bude v únoru proveden prořez stromů v parku Budovatelská. Na realizaci získal grant hl. m. Prahy Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí. Děkujeme členům spolku za zájem i realizaci.

Pekařství Moravec v Satalicích
Od dubna bude nově otevřena v pronajímaných prostorách prodejna Pekařství Moravec s nabídkou čerstvého pečiva a lahůdek. Nový provozovatel přijme prodavačku pro tuto prodejnu.

Knihovna má nový online katalog
Nový online katalog umožní čtenářům vyhledávat knihy podle autora nebo názvu, provádět rezervace, přihlašovat se na své uživatelské konto, prodloužit výpůjčky, mazat své rezervace apod.
Odkaz najdete na www.knihovnasatalice.cz nebo přímo na http://85.70.35.78/katalog/. Děkujeme panu Koděrovi za jeho zprovoznění a těšíme se, těšíme se, že pohodlné objednávání knížek přiláká do knihovny nové čtenáře.

Setkání členů komisí
Jako každoročně proběhlo 25. ledna neformální setkání členů komisí, kde jsme zhodnotili uplynulý rok a informovali o připravovaných akcích a novinkách v MČ.

Volby
Ve dnech 12. a 13. ledna a 26. a 27. ledna proběhla dvoukolově volba prezidenta České republiky. Děkuji všem členkám komise včetně její předsedkyně za perfektní přípravu a průběh voleb. Účast byla skutečně vysoká – 79,05 %. Výsledek v Satalicích: 71,12 % pro Jiřího Drahoše a 28,87 % pro Miloše Zemana.
……………………………………………………………….
ZMĚNA termínu zasedání zastupitelstva MČ v tomto roce: 27. 3., 15. 5., 26. 6.