Zábor veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství např. za umístění lešení, kontejneru, stavebního materiálu či výkopu, umístění restaurační zahrádky, vyhrazení trvalého parkovacího místa atd.

Veřejné prostranství je určené v příloze č. 2 vyhlášky:

ULICE A CHODNÍKY: BOŠÍNSKÁ, BUDOVATELSKÁ, DANY MEDŘICKÉ, DRAHELICKÁ, DŘEVAŘSKÁ, FILIPOVSKÉHO, HÁLOVA, HOLLOVA, HORNÍČKOVA, HRONĚTICKÁ, HRUŠINSKÉHO, K CIHELNĚ, K HLUBOKÉ CESTĚ, K LINDĚ, K NÁDRAŽÍ, K PYRAMIDCE, K RADONICŮM, K ROKLI, K RYBNÍČKU, KAUCKÉHO, KEMROVA, MARVANOVA, MENŠÍKOVA, NETŘEBICKÁ, NOUZOVÁ, NOVÉHO, OSTRÁ, PANELOVÁ, PILAŘSKÁ, POD GARÁŽEMI, POD POŠTOU, PŘED TRATÍ, RAŠOVICKÁ, RÁŽOVA, ROVNÁ, SOVÁKOVA, STRATOVSKÁ, ŠIMKOVA, TRABANTSKÁ, U ARBORKY, U ČISTIČKY, U OBORY, U ŘEMPA, U STARÉHO HŘIŠTĚ, VINOŘSKÁ, VLASTY BURIANA, VOSKOVA, ZA KAPLIČKOU, ZA NOVÁKOVOU ZAHRADOU, ZA STODOLAMI, ZA ŠKOLKOU, ZAHRÁDKÁŘŮ

VEŘEJNÁ ZELEŇ: Zelené plochy přiléhající ke komunikacím a chodníkům: BOŠÍNSKÁ, BUDOVATELSKÁ, DANY MEDŘICKÉ, DRAHELICKÁ, DŘEVAŘSKÁ, FILIPOVSKÉHO, HÁLOVA, HORNÍČKOVA, HRONĚTICKÁ, HRUŠINSKÉHO, K CIHELNĚ, K HLUBOKÉ CESTĚ, K LINDĚ, K NÁDRAŽÍ, K PYRAMIDCE, K RADONICŮM, K ROKLI, K RYBNÍČKU, KEMROVA, MARVANOVA, MENŠÍKOVA, NETŘEBICKÁ, NOUZOVÁ, NOVÉHO, OSTRÁ, PANELOVÁ, PILAŘSKÁ, POD GARÁŽEMI, POD POŠTOU, PŘED TRATÍ, RAŠOVICKÁ, RÁŽOVA, ROVNÁ, SOVÁKOVA, STRATOVSKÁ, ŠIMKOVA, TRABANTSKÁ, U ARBORKY, U ČISTIČKY, U OBORY, U ŘEMPA, U STARÉHO HŘIŠTĚ, VLASTY BURIANA, VINOŘSKÁ, VOSKOVA, ZA KAPLIČKOU, ZA NOVÁKOVOU ZAHRADOU, ZA STODOLAMI, ZA ŠKOLKOU, ZAHRÁDKÁŘŮ

VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ: ul. BUDOVATELSKÁ, č. parc. 557/18, 557/19 v k. ú. Satalice (u č. p. 155); ul. TRABANTSKÁ; ostatní: vjezd do areálu č. p. 129 v k. ú. Satalice; spojka mezi ul. U ARBORKY a ZA NOVÁKOVOU ZAHRADOU, č. parc. 518/13, 564/3 v k. ú. Satalice

Místní poplatek z pobytu upravuje § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů a registrační (poplatková) povinnost podle § 14a zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění:

Případné informace podá paní J. Merabetová na tel.: 273 130 481.