Ideová studie Statek - Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A a komplexní řešení zeleně na parc. č. 115/2 a částečně 115/3 v Praze - Satalice