Památné stromy: Dub letní v Satalické bažantnici

Místo: Praha - Satalice, dub letní v Satalické oboře

Datum ošetření: konec září 2004

Typ ošetření: bezpečnostní řez + odstranění suchých větví nad lesní mýtinou, ostatní suché kosterní větve rostoucí mimo mýtinu a cesty doporučuji ponechat bez jakéhokoli ošetření (biotop pro ostatní živé organismy) + dle potřeby korunkový řez suchých větví či větví nebezpečných dle zásad přírodě blízkých metod ošetřování (PBMO)

Počet exemplářů1
Obvod kmene680 cm
Výška32 m
Odhadované stáří150 let
Rozhodnutí o vyhlášení11.6.2004
Identifikace OŽP MHMP068
Identifikace AOPK ČR 
Ošetření2004
Památné stromy: Dub letní v Satalické bažantnici
Adresa: 
19015 Praha 9 - Satalice
Česká republika
50° 7' 41.4984" N, 14° 34' 36.0084" E
CZ