Památné stromy: Lípy u kaple v Satalicích (srdčitá a velkolistá)

Místo: Praha 9 - Satalice, ulice K Radonicům - travnatá plocha u barokní kaple sv. Anny při konečné zastávce autobusové linky č. 186, v těsném sousedství Satalické obory

Popis: Koruny lip byly v minulosti zcela nevhodně tvarovány. Duté kmeny, napadené klanolístkou, většina stromů vykazuje krátkodobou perspektivu. Stanovištní poměry dobré.

Datum ošetření:

  • 30. října až 1. listopadu řez a 6. - 7. listopadu 2000 instalace vázání
  • lípa č. 2 - 10. prosince 2003
  • základní zdravotní řez, redukční řez koruny, spojený s inventurou dříve instalovaného statického zajištění korun (lanové objímky s podkladnicemi), nové statické zajištění;

Typ ošetření: lípa č.2 - z preventivních důvodů dopručeno koncem roku 2003 provést radikální sesazení koruny, redukční řez koruny o třetinu (snížení těžiště stromu) inventura statického zajištění (lanové objímky s podkladnicemi); instalace vázání ve vrchních 2/3 od místa problematického větvení

Počet exemplářů5
Obvod kmene300-510 cm
Výška18-21 m
Odhadované stáří200 let
Rozhodnutí o vyhlášení5.4.2001
Identifikace OŽP MHMP031
Identifikace AOPK ČR100045.x/5
Ošetření2000
Památné stromy: Lípy u kaple v Satalicích (srdčitá a velkolistá)
Adresa: 
19015 Praha 9 - Satalice
Česká republika
50° 7' 36.5448" N, 14° 34' 31.3716" E
CZ