Rádiostanice

Když se vyjíždělo ze Satalic na Počernice, musel si každý všimnout budovy po pravé straně, která vyčnívala z rybízových a jabloňových sadů. Dnes jí již vzrostlé stromy zakrývají ale jedná se o budovu radiostanice, lidově zvané „Rádiovka“. Když bylo v r.1923 u kbelského letiště zahájeno vysílání čs.rozhlasu byl zde vybudován i vysílač. Sloužil zde jen krátce, neboť bylo rozhodnuto postavit nový vysílač i s budovou v Satalicích. A tak zde v letech 1926 –1927 byla vybudována budova pro vysílání radiotelegrafie. Ze Kbel sem byly přestěhovány tři lampové vysílače po 1 KW vzoru Dr.Erich F.Huth. Jeden z nich sloužil pro zpravodajskou službu Č.T.K., druhá pro službu meteorologickou a pro zabezpečení letů a třetí stanice byla používána výpomocně pro rozhlas na dlouhé vlně. V okolí radiostanice byly postaveny dva 100 metrové stožáry a o několik let později přibyl ještě jeden stožár.
Od počátku patřila tato stanice pod Ministerstvo pošt a spojů. Pro zabezpečení letového provozu zde měla jeden vysílač pronajata armáda.
V 50. letech byl v okolí radiostanice vybudován zejména jabloňový a rybízový sad, který pomalu zaniká. Místo rybízu dnes stojí nové rodinné domy a také část jabloňového sadu je v současné době v takovém stavu, že jeho zánik je jen otázkou času. Část se podařilo ve spolupráci s odborem ochrany prostředí hl. m. Prahy obnovit.

text a foto: Libor Vrabec

Adresa: 
19015 Praha 9 - Satalice
Česká republika
50° 7' 21.4536" N, 14° 34' 47.01" E
CZ