Vinořské hradiště

V zápise vinařské fary je psáno, že toho roku 1876 byla vystavěna z Vinoře do Satalic nová silnice. Mimo záznamů v kronice víme, že v háji, který se rozprostírá mezi Satanicemi a Vinoří bylo takzvané hradiště, které zřejmě souviselo s početním osídlením v mladší době hradištní / střední doba bronzová/. Tvoří je dva prostory. Větší " Velké hradiště " 3 ha 69 a, a menší " Malé hradiště", které měří 86 a. toto hradiště nebylo dlouho blíže zkoumáno. Podrobný povrchový průzkum byl proveden v r. 1962 pravěkým oddělením Muzea hl. m. Prahy ve spolupráci S Archeologickým kroužkem mládeže v Satalicích, vedeným tehdejším kronikářem Mílou Kittlerem. Nalezeny byly zlomky a střepy nádob tzv. únětické kultury.

Vinořské hradiště
Adresa: 
Česká republika
CZ