Omezení spalování suchého rostlinného materiálu na území hl. m. Prahy

 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo obecně závaznou vyhlášku, která omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy.
Nová obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023 (Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/30 ze dne 14.9.2023) o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování na celém území hlavního města Prahy. Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/obecne_zavazna_vyhlaska_HMP_520...(Tento odkaz se otevře v novém okně)

https://portalzp.praha.eu/file/3636988/vyhlaska_c._5_2023.pdf(Tento odkaz se otevře v novém okně)