Sběrný dvůr

provozovatel: IPODEC – Čisté město, a.s.,
K Cihelně 420, Praha- Satalice
tel.: 736 661 560,

provozní doba:
Po – Pá  08:30 – 17:00,
Sobota   08:30 – 15:00,
Ne + svátky zavřeno

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice
tel.: 281 924 959
provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20

provozní doba:
Pondělí - pátek: 8:30 - 18:00 (v období zimního času do 17:00)
Sobota: 8:30 - 15:00

Další sběrné dvory na území Prahy...

Ve sběrných dvorech mohou Pražané bezplatně odkládat vybrané druhy odpadů:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domu, hadry, ošacení, obuv...)
 • elektroodpad (TV, PC, rádia, sporáky...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma
 • papír, kartony
 • sklo
 • plasty
 • nebezpečný odpad (ledničky, zářivky, léky, oleje, akumulátory, chemikálie...)

Zpoplatněno je pouze:

 • odložení pneumatik osobních vozidel (25 Kč za kus)
 • suť, pokud její objem přesáhne jeden metr krychlový

Osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území hlavního města, a podnikatelé mohou sběrné dvory využívat pouze za úhradu.