Jak vyřídím zábor veřejného prostranství? (např. pro lešení, výkopy, skládku materiálu, restaurační zahrádku …)

Otázka: 

Tento poplatek se vybírá za zábor veřejného prostranství přístupného každému bez omezení. Zábor musí být předem ohlášen a povolen Úřadem MČ Praha - Satalice. Po projednání žádosti je nutné zaplatit stanovený poplatek. Sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí Kč 10,-.

Vzor žádosti najdete v sekci Formuláře a žádosti