Jak přihlásím nebo změním svoz komunálního odpadu – popelnici?

Otázka: 

V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně plátce poplatku či správce nemovitosti kontaktujte zákaznické centrum AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha 10, Pražská 1321/38 nebo Praha 9, Sokolovská 14/324, tel. 296 339 917-9,
 obchod@ave.cz, Po,St: 8:00 - 18:00, Út,Čt: 8:00 - 17:00, Pá: 8:00 – 15:00

V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady  na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 29/35, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro.

Kontaktní telefony správce poplatků za odpady

236 003 967, 236 003 982, 236 003 983, 236 003 987, 236 003 988, 236 003 981, 236 003 992, 236 003 995, 236 003 964, 236 003 998

Co s sebou

  • výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad osvědčující vlastníka nemovitosti
  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • zplnomocnění v případě zastupování vlastníka nemovitosti

Více informací ohledně výše poplatku, čísla účtu, atd. najdete na: http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/poplatek_za_komunalni_odpad.html