VŠECHNO NEJLEPŠÍ UČITELŮM, KRÁSNÉ PRÁZDNINY DĚTEM A VYDAŘENÉ SVÁTKY VŠEM!

28.03. 2024

Rádi bychom poděkovali všem učitelkám i učitelům, kteří se pečlivě starají o nastupující generace a trpělivě vyjednávají s generacemi staršími. Moc si toho vážíme!

Dětem i rodičům pak přejeme krásné prázdninové velikonoční dny a všem ostatním příjemně strávené jarní svátky!

A pokud zůstáváte v Satalicích, od dneška do 1. dubna se můžete kdykoliv vydat na venkovní velikonoční stezku, která vám představí jarní zvyky a tradice. Stezka je vhodná pro děti od 3 do 10 let (některé úkoly lze plnit pouze skupinově, není proto vhodná pro 1 hráče, každý potřebuje „parťáka“ ‒ třeba rodiče). Podmínky stezky a hrací karty budou umístěny na bočních dveřích KC. Šťastnou cestu :)