Výzva k podání nabídky na realizaci akci "2. etapa - Rekonstrukce zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90"

28.02. 2024

Předmětem díla je rekonstrukce zázemí dětské skupiny nacházející se v přízemí stavby č.p. 90, která je součástí pozemku parc. č. 19 zapsaném na LV č. 523 k.ú. Satalice. Rekonstrukce bude zahrnovat dispoziční úpravy zázemí, výměnu povrchů, rozvodů vody a kanalizace, elektřiny a topení, včetně nového kotle, osazení nových dveří, nové kuchyně vč. spotřebičů, výměna zařizovacích předmětů a výmalby prostor.

Podrobné informace o této výzvě najdete na profilu zadavatele : https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-satalice(Tento odkaz se otevře v novém okně)