Informace starostky - září 2023

13.09. 2023

SKANSKA – zapojení veřejnosti do územního plánování

Na základě společného veřejného plánovacího jednání ve středu 14. 6. ve školní jídelně spol. SKANSKA zkompletovala zadávací podmínky pro koncepční architektonicko-urbanistickou soutěž „Bydlení Livo – Satalice“ a oslovila architektonická studia. Na podzim se bude konat druhé plánovací setkání, které bude zaměřené na podrobné připomínkování pracovních návrhů projektu.

Oprava domu v ul. Pod poštou – zázemí pro školku a dětskou skupinu

V budově č.p. 90 v ulici Pod Poštou probíhá rekonstrukce. Při výměně stoupaček a nových rozvodů se zjistilo, že budova má problémy s neřešenou vlhkostí, proto došlo k sanaci sklepních prostor a bylo provedeno jejich řízené časové odvětrávání. Situace se nyní rapidně zlepšuje.

Další práce na rekonstrukci probíhají dle harmonogramu, jsou již ukončeny bourací a sanační práce. Jsme rádi, že nedošlo k přerušení provozu školky Mraveneček a všechny úkony omezující provoz, jako jsou domovní rozvody vody a kanalizace i přesun elektroměrů umístěných nově na fasádě domu, byly realizovány během letních prázdnin. Přesto prosíme rodiče dětí o obezřetnost, protože stavba pokračuje v 1. patře a ve venkovním zahradním prostoru.

Studie vzpomínkového parku se hřbitovem – prezentace 20. září v 17 hodin v jídelně ZŠ

Krajinářský ateliér arch. Zdeňka Sendlera připravil podle zadání studii parku se hřbitovem, který svou polohou navazuje na zahrady a přírodní památku Satalická bažantnice. Studie respektuje náš požadavek na maximální propojení se stávající i okolní přírodou a dávnou historií a vytváří prostor, který by se mohl v budoucnu stát zajímavým místem nejen pro poslední odpočinek Satalických.

Se studií jsme seznámili jak zastupitele Satalic, tak představitele hl. m. Prahy, jejichž podpora nás těší a v budoucnu se bez ní neobejdeme. Jsme rádi, že pan architekt Sendler vyhověl našemu přání a práci ateliéru představí osobně i veřejnosti na společném setkání ve středu 20. září v 17 hodin v jídelně základní školy.

Krajinářsko-urbanistická studie Silničního okruhu kolem Prahy

Na jednání s ministrem dopravy, vedením ŘSD a představiteli obcí a městských částí, kterých se týká úsek 520 Satalice-Březiněves, byla krátce prezentována a následně zaslána studie architektonické kanceláře JK ARCHITEKTI s.r.o. Studie byla zpracována jako architektonicko-urbanistické posouzení úseku 520 (ve stejné stopě, s lokálně odlišným řešením), nejedná se o novou variantu vstupující do procesu Posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) – dokumentace pro toto posouzení je podle ŘSD v konceptu hotova a zahrnuje zahloubenou a tunelovou variantu, tak jak byly představeny začátkem roku 2023. Samotný proces EIA by měl být zahájen do konce září (v srpnu byl zahájen pro úseky 518 a 519), o jeho zahájení budeme veřejnost neprodleně informovat.

Rádiová stezka

Studenti 1. IT Gymnázia vytvořili ve spolupráci s městskou částí „Rádiovou stezku“, jejíž součástí budou informační tabulky odkazující k historii místa. Najdete ji v sadu Rádiovka, první tabulka se nachází v ulici Za Novákovou zahradou při vstupu do parku a celkem stezka nabídne 8 zastavení. Kvízové otázky jsou napojeny na mobilní aplikaci, a pokud si nebudete svými odpověďmi jisti, získáte je pomocí QR kódu. Osazena bude v průběhu září.

5. narozeniny Komunitního centra a nová vedoucí

Komunitní centrum Jiřího Hubače slaví 5 let od zahájení provozu. Za tu dobu hostilo mnoho akcí a obyvatelé Satalic jej vyhledávají jak z důvodu různých aktivit pro všechny generace, tak jako prostor pro posezení a zábavu ve svém volném čase. Těší nás, že se náš záměr beze zbytku naplnil a centrum se stalo místem setkávání dětí, mladých lidí i těch starších. Velký podíl na tom má i vedení komunitního centra, kdy jsme měli štěstí jak na první vedoucí – paní Helenku Erdélyiovou, tak na její nástupkyni Elišku Portužákovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Věříme, že stejně úspěšně se své role zhostí její nástupkyně, paní Jitka Vrbová.

Výstava obrazů Boženy Holanové v KC

Již potřetí vystaví v komunitním centru své obrazy malířka Božena Holanová. Na výstavě nazvané Trochu jiné obrazy si budete moci prohlédnout také dílo další výtvarnice Dagmar Jelínkové.
Slavnostní vernisáž proběhne 12. září od 17 hodin. Výstavu si následně můžete prohlédnout každý všední den od 13 do 18 hodin až do 20. září v nově opravené galerii komunitního centra v budově E.

PřílohaVelikost
Soubor info_starostky_zari_2023.docx19.69 KB