OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

24.05. 2023

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Úřadu městské části Praha-Kunratice vyhlašuje dne 18. 5. 2023 v souladu s § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent/referentka dopravy
v odboru hospodářsko-správním Úřadu městské části Praha-Kunratice

 

detaily viz. příloha

znak MČ