14. 6. od 18 hod. SKANSKA - veřejné plánovací setkání v jídelně ZŠ

16.05. 2023

Veřejné plánovací setkání nad záměrem společnosti SKANSKA a urbanistickým řešením oblasti u nádraží proběhne ve středu 14. 6. 2023 od 18 hod. ve školní jídelně!

V uplynulých dvou týdnech proběhla dvě jednání pracovní skupiny pod vedením architekta Ing. arch. Petra Klápště, Ph.D. Ta připravila podklady pro jednání s veřejností, která bude mít příležitost ovlivnit charakter budoucí zástavby a vyslovit svůj názor  na to, čeho si v Satalicích ceníme, co tady schází, co preferujeme a čeho se naopak obáváme.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI A PŘIJĎTE OVLIVNIT BUDOUCÍ ZÁSTAVBU ČÁSTI SATALIC.