POPLATEK ZA PEJSKY

15.03. 2023

15 dní zbývá do konce termínu, kdy by měl být uhrazen poplatek za vašeho pejska.

Děkujeme všem, kteří své závazky již uhradili. Více informací naleznete na: https://www.satalice.cz/mistni-poplatky, případně volejte 723 130 481, paní Merabetová.