Informace starostky - březen 2023

03.03. 2023

Rekonstrukce domu č.p. 51

Byty jsou zkolaudovány a 1. 3. budou předány nájemcům.

 

Bystrá ul. v Horních Počernicích uzavřena

Od 24. 2. 2023 do odvolání (cca 1,5 roku) z důvodu výstavby podjezdu pod železnicí v ulici Bystrá budou autobusy vedeny výlukovou trasou, průjezd na křižovatku s Náchodskou je uzavřen.

 

Stížnost na skládkování odpadového materiálu v areálu ul. K Cihelně, parc. č. 945/4

Opakovaně jsme se obrátili na Českou inspekci životního prostředí kvůli stížnostem občanů na skládkování odpadového materiálu v areálu v ul. K Cihelně. Podle ČIŽP jsou pozemky pronajaty různým subjektům, z kontrolní činnosti ČIŽP vyplynulo, že v zadní části areálu docházelo k soustřeďování stavebního odpadu právnickou osobou (jinou než v předchozích letech), za to bude vedeno přestupkové řízení a odpady by měly být zlikvidovány v březnu 2023.

 

4. 3. PALESTRA – Kbelská desítka

Běh Kbely-Satalice-Vinoř-Kbely se uskuteční v sobotu 4. 3. 2023. Startuje ve 12,30 hod a limit závodu je stanoven na 90 minut. Poslední běžec či běžkyně tedy musí být ve 14 hodin v cíli v Centrálním parku Kbely. Dopravní omezení po dobu závodu je specifikováno v přiloženém letáku uvedeném na webových stránkách, informace by měla být doručena do schránek obyvatelům ulic, kterým závod poběží (zajišťuje organizátor akce).

 

Kácení rizikových stromů v oboře – během zimních měsíců (od 18. 1.)

Na základě prohlídky stromů v satalické bažantnici byly vyhodnoceny rizikové stromy (přestárlé jasany), které budou v zimních měsících pokáceny. Kácení stromů bude provedeno odborně pod dohledem správce lesa, odboru ochrany prostředí hl. m. Prahy.

K bezpečnostním zásahům v okolí cest dojde na vyznačených místech.

Prosíme Vás o respektování případných zákazů vstupu a opatrnost při návštěvě lesa.

 

Prezentace SKANSKA (vlastník pozemků u nádraží)

Na zasedání zastupitelstva MČ v úterý 28. 2. proběhla avizovaná prezentace společnosti SKANSKA, vlastníka části pozemků v oblasti u nádraží (parc. č. 357/1 a menší přilehlé pozemky). Zástupci společnosti představili své dosavadní projekty v Praze i zahraničí a způsob spolupráce se samosprávou i veřejností. SKANSKA deklarovala, že k projektu v Satalicích přistupuje s respektem k územnímu plánu i územní studii MČ Praha-Satalice. Jejím záměrem je v rámci pracovní skupiny konzultovat se zastupiteli i veřejností možnosti využití území tak, aby byly naplněny podmínky stanovené územním plánem a zároveň byly zohledněny relevantní připomínky občanů.

V územním plánu má část území označení SV-D, tedy všeobecně smíšené (slouží pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území, je tedy možné vystavět v daném poměru stavby například pro bydlení, obchody, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území), na části území probíhá změna územního plánu Z3304/18, která má změnit funkční využití území z veřejné vybavenosti na všeobecně smíšené (SV-D).

O dalším postupu vás budeme opět včas informovat a budeme rádi, když se do debaty o využití tohoto území zapojíte.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Městská část Praha-Satalice přijme zaměstnance na zajištění komunálních činností.

Náplň práce:

  • péče o veřejné prostranství
  • údržba trávníků a zeleně v majetku MČ
  • zajištění drobných řemeslných prací na veřejném prostranství
  • zajištění oprav a údržby bytového fondu ve správě městské části (např. malířské práce, montáže nábytku, drobné zednické práce, atp.)
  • zahradnické práce, v zimním období úklid sněhu
  • vyvážení a úklid okolí odpadkových košů
  • převoz materiálu dle potřeb MČ
  • kontrola a úklid dětských hřišť
  • zajišťování úklidu při kulturních akcích za účasti MČ

Více na webu MČ.

PřílohaVelikost
Soubor info_brezen_2023.docx18.25 KB