ROZLOUČENÍ S HELENKOU ERDÉLYIOVOU

14.09. 2022

Ve středu 14. 9. jsme se naposledy rozloučili s Mgr. Helenou Erdélyiovou, která podlehla vážné nemoci. Měli jsme to štěstí, že část svého života věnovala i nám, Satalickým, a jako první vedoucí Komunitního centra v Satalicích svou invencí, milou povahou a obětavostí pomohla uvést do života myšlenku společného setkávání napříč generacemi.

Nejen za to jí patří náš velký dík.