Stručně z 26. ZMČ Praha-Satalice

14.09. 2022

Stručně

26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konané

 dne 13. 9. 2022 od 19.00 hod. v Komunitním centru

v MČ Praha-Satalice

Na jednání byly Zastupitelstvem městské části Praha-Satalice projednány mj. tyto body:

 

  • schválení uzavření nové nájemní smlouvy části prostor v objektu

         č.p. 385, ulice U Obory, areál MŠ Praha-Satalice, prostor sloužících k podnikání – keramická dílna

  • schválení uzavření dodatku, jehož předmětem je navýšení pořizovací hodnoty budovy Hasičské zbrojnice Satalice, č.p. 729/4, ulice

          U Arborky, o dodatečné vyčíslení nákladů stavby ve výši 444 700 Kč

  • uzavření kupní smlouvy o prodeji speciálního požárního vozidla TATRA 815 obci Kněževes za nabídnutou cenu 300 000 Kč vč. DPH
  • schválení uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 518/13  v ul. Za Železnicí o výměře 4.861 m2 od vlastníka České dráhy, a.s.

           do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno MČ Praha-Satalice za cenu 9.395.550 Kč – pozemek bude využit pro stavbu „Cyklostezka A44 Kbely−Satalice−Novopacká“

  • schválení mimořádné finanční odměny ve výši 12 000 Kč za autorství knihy „Proměny Satalic“ pro zastupitele Libora Vrabce
  • schválení rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2022

Mgr. Milada Voborská

Starostka MČ Praha-Satalice

26. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 19:30 hod.

Úplný zápis včetně příloh je k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Satalice.

PřílohaVelikost
PDF icon Stručně dokument112.72 KB
znak MČ