17. 9. od 9 hod. TAKTICKÉ CVIČENÍ HASIČŮ V SATALICÍCH

14.09. 2022

V sobotu proběhne na území městské části Praha-Satalice taktické cvičení Jednotek dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru s cílem ověření přípravy JSDH a HZS na likvidaci následků polomů a prověření zásad bezpečného pohybu na střechách budo při a po větrných smrštích.

MÍSTO KONÁNÍ:

* U Aborky 729/4, Praha Satalice (požární zbrojnice JSDH Satalice),

* K Radonicům bez č.p., Praha Satalice, Lesy ČR-Revír 08 (obora, katastr Satalic a Vinoře)

Během cvičení může ve vymezeném čase od 9:00 - 14:00 docházet k výskytu zvýšeného hluku z prostoru lesa, který sousedí se satalickou oborou kvůli práci s motorovými pilami.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZVÝŠENOU OPATRNOST PŘI POHYBU V LESE!!!