POPTÁVKA NA REALIZACI MLATOVÉ CESTY - CYKLOSTEZKA A44

19.07. 2022

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na realizaci mlatové cesty v rámci projektu "Cyklostezka A 44 – propojovací část" (pokračování směr propustek, vedlejší větev k odpočívadlu, vedlejší větev k bikeparku).
Plánek v příloze (zeleně vyznačená cesta)

Do nabídkové ceny je třeba zahrnout:
1)

úprava stávající stezky na cyklostezku v šíři 2 m z mechanicky zhutněného kameniva (MZK) v délce 450 m
proklestění okolí stezky v šíři 4 m
štěpkování
urovnání podloží v šíři 2 m
materiál včetně dopravy
rozprostření, urovnání a hutnění v tl. 120 mm
stroje a jejich doprava

2)

propojení cyklostezky s odpočívadlem, propojení s bike parkem v celkové délce 340 m
úprava stávajícího terénu v šíři 3 m
urovnání podloží
materiál pro mlatovou cestu z mechanicky zpevněného kameniva včetně dopravy
rozprostření a urovnání a hutnění v tl. 200 mm
stroje a jejich doprava

Realizace v termínu 15.8. - 30.9. 2022

V případě zájmu je možné si terén po telefonické domluvě prohlédnout osobně.

Místo: sad Rádiovka podél ulice Za Novákovou zahradou.
Předpokládaná cena max. 500 tis Kč bez DPH.
Nabídku zašlete na e-mail: taborska@satalice.cz nejpozději do 29.7. 2022

PřílohaVelikost
PDF icon skm_c22722070411300.pdf1.72 MB