Stručně - 24. ZMČ Praha-Satalice

05.05. 2022

Stručně ze 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konané dne 3. 5. 2022 od 19.00 hod. v Komunitním centru v MČ Praha-Satalice

Na jednání byly Zastupitelstvem městské části Praha-Satalice projednány mj. tyto body:

  • schválení uzavření nové smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 548/6, 548/9, 548/12, 560/2, 560/3, 560/7, 560/8 a 560/9, vše v k. ú. Satalice, o celkové výměře 13.432 m2, a části pozemků 548/2, 548/3, 548/11 se Spolkem Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice, U Arborky 397, Satalice, 190 15 Praha 9, IČ 00553964, na dobu určitou do 30. 4. 2032. Nájem je určen ve výši 1 Kč/rok
  • schválení uzavření dodatku, který bude obsahovat aktualizovanou inflační doložku

ke smlouvě o nájmu č. 247/B ze dne 1. 12. 2010, ulice Trabantská 268/8

ke smlouvě o nájmu č. 284/B ze dne 1. 4. 2013, ulice Pod Poštou 90

ke smlouvě o nájmu č. 326/NB ze dne 1. 10. 2013, ulice Trabantská 268/8

  • prodloužení nájemních smluv bytů ve správě MČ Praha-Satalice na jeden kalendářní rok v domech ul. K Cihelně č.p. 137, ul. K Radonicům č.p. 78, ul. K Nádraží v č.p. 331, ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice
  • stanovení podle § 88 odst. 1 a 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha-Satalice pro volební období 2022–2026 na 11 členů
  • schválení účetní závěrky Základní školy Satalice za rok 2021
  • schválení účetní závěrky Mateřské školy Praha-Satalice za rok 2021
  • schválení účetní závěrky Městské části Praha-Satalice za rok 2021
  • schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2022

Mgr. Milada Voborská

Starostka MČ Praha-Satalice

 

24. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 20:03 hod.

Příští zasedání je plánováno na 21. 6. 2022 v 19.00 hod.

Úplný zápis včetně příloh je k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Satalice.

PřílohaVelikost
PDF icon Stručně dokument112.95 KB
znak MČ