Výstava a informační tour k Metropolitnímu plánu

08.04. 2022

Od 26. dubna do 30. června bude probíhat výstava nově chystaného územního plánu Prahy – Metropolitního plánu Centru architektury a městského plánování (CAMP). Plán tak bude vystaven po zapracovaných připomínkách od veřejnosti, které se sbíraly v rámci společného jednání v roce 2018. Výstava bude mít dvě části – vysvětlení pěti základních principů plánu a samotné vystavení výkresů. Na místě bude možné doptat se na konkrétní otázky přímo zpracovatelů plánu i podat připomínku.

Od 9. května do 28. června pak podobně jako v roce 2018 proběhne informační tour po městských částech, kde bude možné se s plánem blíže seznámit a zeptat se na otázky ke konkrétním lokalitám v blízkosti bydliště Pražanů. V příloze je seznam všech lokalit, kde bude informační kontejner či stánek. Konkrétní umístění venkovních kontejnerů budou ještě konzultovány s městskými částmi. Následně o nich budeme informovat.

Více informací o Metropolitním plánu, výstavě i doprovodném programu se dozvíte na metropolitniplan.praha.eu, kde také naleznete online aplikaci pro jeho připomínkování.

IPR Praha

Kancelář komunikace a prezentace 
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2