11. května pořádá Klub seniorů VÝLET

01.04. 2022

Cíl výletu: jeskyně Macocha a zámek Rájec nad Svitavou

Odjezd v 6:00 hod. CENA ZÁJEZDU je 350,- Kč

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE v Klubu seniorů Satalice v budově komunitního centra vždy v pondělí v době 13:30 – 14:30 hod.

 nebo v knihovně: v pondělí 15:00 – 18:00 hod nebo ve čtvrtek 9:00 – 11:00 a 15:00 – 18:00 hod.