Stručně - 23. ZMČ Praha-Satalice

30.03. 2022

Stručně

23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konané dne 29. 3. 2022

od 19.00 hod. v Komunitním centru v MČ Praha-Satalice

Na jednání byly Zastupitelstvem městské části Praha-Satalice projednány mj. tyto body:

  • schválení Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., a městskými částmi
  • schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 157 000 Kč bez DPH pro Sportareál Praha-Satalice, s.r.o., IČ 27903125, se sídlem U Arborky 397, 190 15 Praha-Satalice, na pokrytí výměny nefunkčních WC včetně výmalby prostor ve Sportareálu
  • schválení uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor sloužících podnikání, restaurace, č.p. 397, U Arborky, Praha-Satalice, o celkové výměře 164,9 m2
  • schválení uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor sloužících k podnikání, č. p. 18, ul. Za Kapličkou, Praha-Satalice, který bude zkolaudován jako ordinace č.1., o celkové výměře 72,37 m2
  • schválení uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor sloužících podnikání č. p. 18, ul. Za Kapličkou, Praha-Satalice, který bude zkolaudován jako ordinace č. 2, o celkové výměře 76,65 m2
  • poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sportovní kluby Satalice z.s., U Arborky 397, Praha-Satalice na částečnou úhradu nákladů způsobenou skokovým nárůstem cen elektřiny a plynu  
  • schválení rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2022

                                                                                                   

23. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 19:58 hod. Příští zasedání je plánováno na 3. 5. 2022 v 19.00 hod. Úplný zápis včetně příloh je k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Satalice.

PřílohaVelikost
PDF icon Stručně dokument111.22 KB
znak MČ