Adapterra Awards 2022

09.03. 2022

Hlavní město Praha se i letos zapojilo do celostátní soutěže Adapterra Awards, která oceňuje realizované adaptační projekty pomáhající přizpůsobit města, domy i krajinu změnám klimatu, a to ve 4 kategoriích: volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí, náš domov. Inspirativní (již realizovaná) opatření adaptace na změnu klimatu pro čtvrtý ročník soutěže ve speciální kategorii „Hlavní město Praha“, mohou být do soutěže přihlášena do 31. března 2022 (23:59 hod.) prostřednictvím webových stránek soutěže www.adapterraawards.cz/Soutez. (Projekty, které byly nominovány v minulém ročníku, mohou být přihlášeny v případě, že je v nich něco nového, došlo ke změně, rozšíření o další fázi apod.) Pražská kategorie má vyzdvihnout kvalitní a účinná opatření, která mohou být inspirací pro další velká města, která trpí v důsledku městského tepelného ostrova, nevhodným hospodařením s dešťovou vodou a jinými negativními efekty probíhající klimatické změny.

V roce 2021 proběhla soutěž Adapterra Awards s kategorií pro projekty realizované na území hl. m. Prahy velmi úspěšně. Ceny si od Nadace Partnerství odnesl jednak komplexní projekt šetrného zemědělství na Praze 12, která celkem na 12 hektarech pozemků propachtovala půdu k obhospodařování s novou podmínkou šetrného hospodaření, vysadila komunitní permakulturní sad a biokoridor, vysety byly nové louky, kolem cest rostou opět aleje. Součástí projektu byla i záchrana památného dubu a cenného mokřadu. Cenu za unikátní pracovní prostředí vyhrál Pavilon tropického zemědělství v kampusu České zemědělské univerzity v Praze. Vznikal s ohledem na environmentální výzvy tak, aby byl provoz budovy do budoucna udržitelný z hlediska nákladů na provoz i negativního vlivu lidských aktivit na přírodu. Fakulta využila tepelná čerpadla, retenční nádrže na dešťovou vodu, fotovoltaické panely či zelenou střechu, současně s ohledem na potřeby výuky a výzkumu. Projekt může přihlásit jednotlivec, organizace i městská část v pozici vlastníka projektu, investora, realizátora, či projektanta. Na stránkách https://www.adapterraawards.cz/ jsou dále zveřejněny detailní soutěžní podmínky, soutěžní kategorie, postup vyhodnocení projektů a oznámení vítězů. Vítězné projekty jsou zveřejněny na slavnostním vyhlášení, které se bude konat v průběhu listopadu 2022 v Praze.

Výherce a další umístění v jednotlivých kategoriích (volná krajina, městská krajina, pracovní prostředí nebo bydlení) vyhodnotí odborná porota. Speciálními kategoriemi pro rok 2021 jsou kromě Ceny hl. m. Prahy také Cena českého příhraničí a Cena rakouského příhraničí. Všechny finálové projekty se dále zúčastní veřejného on-line hlasování o cenu „Sympatie veřejnosti“.

Kontaktní osobou v této záležitosti je Mgr. Tereza Líbová, Odbor ochrany prostředí MHMP, tel. 236 004 340, e-mail: tereza.libova@praha.eu.