SOKP 520 Březiněves - Satalice / doplňkový geotechnický průzkum

20.01. 2022

V průběhu ledna - srpna (v závislosti na klimatických podmínkách) bude prováděn doplňkový geotechnický průzkum. V rámci průzkumných prací bude provedena pasportizace nejblíže situovaných jímacích objektů (studní) pro hromadné i individuální zásobování.