Stručně z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Satalice

13.01. 2022

Stručně

22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konané dne 11. 1. 2022

od 19.00 hod. v Komunitním centru v MČ Praha-Satalice

Na jednání byly Zastupitelstvem městské části Praha-Satalice projednány mj. tyto body:

  • schválení rozpočtu městské části Praha-Satalice na rok 2022:

1. objem příjmů a výdajů ve výši 22 189 000 Kč,

2. převod finančních prostředků na účet sociálního fondu ve výši 351 700 Kč,

3. závazným ukazatelem pro rok 2022 je stanoven Oddíl, paragraf (OdPa).

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný

 

  • schválení rozpočtu VHČ městské části Praha-Satalice na rok 2022:

Výnosy činí 3 227 000 Kč, náklady činí 2 565 000 Kč

Předpokládaný hospodářský výsledek je 662 000 Kč

  • schválení vyrovnaného střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027
  • schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

na pozemku parc. 102/1 v k. ú. Satalice, ulice K Rybníčku, s firmou CETIN a.s., za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě

 

Mgr. Milada Voborská

Starostka MČ Praha-Satalice

 

22. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 19.40 hod.

Příští zasedání je plánováno na 22. 2. 2022 v 19.00 hod.

Úplný zápis včetně příloh je k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Satalice.

PřílohaVelikost
PDF icon Stručně dokument111.8 KB
znak MČ