Schválen rozpočet na rok 2022

12.01. 2022

Na prvním letošním zasedání v úterý 11. 1. schválilo Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice rozpočet pro rok 2022.

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši 22 189 000 Kč. Byl sestaven na základě potřeb nutných k provozu městské části a dle požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a spolků, zahrnuje i kapitálové výdaje. Na straně příjmu jsou hlavním příjmem dotace od HMP (15 989 000 Kč), ze státního rozpočtu (83 000) a přerozdělená daň z nemovitostí. Mimo obvyklé každoroční výdaje na provoz MČ je v rozpočtu zahrnuto:

- neinvestiční příspěvek základní škole 5 300 000 Kč

- neinvestiční příspěvek mateřské škole 1 500 000 Kč a 250 000 Kč na opravu kotelny v objektu MŠ

- spoluúčast městské části na rekonstrukci domu pro seniory ve výši 2 000 000 Kč (dotaci 8 mil. Kč obdržela MČ v roce 2021 od HMP)

- na podporu sportu je připravena částka 300 000 Kč (na opravy zázemí Sportareálu)

- na kulturu a podporu činnosti klubu seniorů je připravena částka 524 000 Kč

Návrh rozpočtu počítá se zapojením vedlejší hospodářské činnosti ve výši 2 750 000 Kč.

 

Schválený rozpočet hlavní i vedlejší činnosti a rozpočtový výhled do roku 2027 najdete v příloze.