Výstavba části cyklostezky A44 - Radiovka

22.10. 2021

Městská část Praha-Satalice vyzývá uchazeče k podání nabídky na zhotovení úseku cyklostezky v k.ú. Satalice v rámci akce Cyklostezka A44 „Kbely – Satalice – Novopacká“

Jedná se o část cyklostezky Kbely – Satalice (podél železniční trati č. 070), přes sad Rádiovka.

Zmiňovaná část začíná v ulici Za Novákovou zahradou a jde pouze přes pozemky 949, 939/1, 939/65 a 939/66 k.ú. Satalice.

Jedná se o mlatovou stezku o šířce 3m v celkové délce cca 350 m.

PřílohaVelikost
PDF icon Výzva1.04 MB
Soubor Výkaz výměr18.66 KB
PDF icon Katastrální situace1.48 MB
PDF icon Koordinační situace1.76 MB
znak