Nebezpečí pádu stromů v lese!!!

09.07. 2021

Vlivem častých vydatných dešťových srážek a nárazového větru hrozí v Satalické bažantnici možnost pádu stromů či větví, tak jako v minulém roce. Ačkoli jsou stromy průběžně kontrolovány, některé kmeny mohou být uvnitř uhnilé a větve nalomené.

BUĎTE OPATRNÍ A OMEZTE POBYT V MÍSTECH, KDE BY MOHLO DOJÍT K PÁDU STROMU.