Myslivecké sdružení Satalice – Vinoř z.s. upozorňuje občany, že v okolí Satalic budou probíhat hony

26.10. 2020

Termíny konání letošních honů: 14. 11., 18. 12., 30. 12. 2020. Hon začíná vždy v 8 hodin a končí kolem 15 hodiny. Při honech se pohybujeme většinou na polnostech, je potřeba to zohlednit při vycházkách občanů v tyto dny.

B. Pechr, předseda sdružení