Výzva k podání nabídky na zhotovení díla: Skatepark Satalice

16.10. 2020

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace zakázky na zhotovení díla: Skatepark Satalice.

Výstavba skateparku a volnočasového areálu na ploše 1240m2 v zastavěném území u nádraží Satalice. Pozemek 512/1 v k.ú. Satalice je v současné době nevyužíván.

Stavba bude rozdělena do několika stavebních objektů: SO1 – Betonová podlaha (na očištěnou plochu bude navezena vrstva z drceného kamene, na ní položena geotextílie a drenážní potrubí, dále bude osazena výztuž/nebo drátkobeton, betonáž bude provedena strojně s ručním hlazením do potřebného tvaru a požadavků hlazené podlahy, SO2 – Prefabrikované žb prvky, SO3 – Mobiliář + překážky – zámečnické a dřevěné prvky, SO4 – Sadové úpravy.

Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován Zadávací dokumentaci.

PřílohaVelikost
PDF icon výzva1.28 MB
Office spreadsheet icon rozpočet88.5 KB
PDF icon soupis prací406.91 KB
Soubor projektová dokumentace10.24 MB