Opakovaná výzva k podání nabídky na úpravu hřiště pro družinu ZŠ Satalice