MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla:

28.03. 2018

Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky: Revitalizace požární nádrže Satalice

Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele

PřílohaVelikost
PDF icon vyzva20k20podani20nabidky1.pdf1.41 MB