MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky.

02.03. 2018

Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Název zakázky: Rekonstrukce ZŠ Praha 9 Satalice – oplocení hřišť
Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele