Olympijský běh letos poprvé u nás v Satalicích!

Datum: 
21.06.2017 18:00

Tři, dva, jedna – start! Pokud si ve středu 21. června těsně před 18. hodinou pustíte Radiožurnál, uslyšíte za pár desítek vteřin tento známý povel. Vězte, že půjde o začátek T-Mobile Olympijského běhu, jehož organizátoři, Český olympijský výbor a společnost T-Mobile, si vytyčili jasný cíl – chtějí překonat počet 70 tisíc běžců. Vloni se přihlásilo přes 50 000 účastníků a tím se běh stal největší hromadnou běžeckou akcí v České republice. 

Olympijský běh má v Čechách tradici, pořádá se již od roku 1987, ale poslední tři roky se koná v novém hávu a dosáhl nečekaných rozměrů. Navíc přes sedmdesát pořadatelských měst a start ve stejnou dobu pro všechny, to je unikátní česká myšlenka. Také letos si zájemci mohou v jednotném registračním systému vybrat ze tří kategorií hromadných běhů v mnoha místech z celé republiky. Zvolit mohou zlaté, stříbrné a bronzové závody na tratích 5 a 10 kilometrů, které se liší v servisu pro běžce. Ani v Satalicích nebude T-Mobile Olympijský běh chybět. 

Rozběhněte se s námi v Satalické oboře a lesoparku na příjemné trase dlouhé 5 km a přispějte svým pohybem na Olympijskou nadaci, která podporuje stovky dětí ze sociálně slabších rodin, jimž ve sportování brání nedostatek finančních prostředků. 

V Satalicích se běží bronzový závod pro všechny dospělé běžce v kombinovaném terénu, převážně lesními pěšinami ve stínu vzrostlých stromů v Satalické oboře, kaštanovou alejí s výhledem do polí a po štěrkových cestách v lesoparku. Trasa vede chráněnou památkou Satalická bažantnice a míjí památné stromy - letní duby. 

Zázemí pro běžce bude v areálu u skautské klubovny vedle MŠ U Obory. Start i cíl bude umístěn na mlatové cestě - v ulici Za kapličkou. Připraveno je zázemí pro běžce i diváky a občerstvení. 

Více podrobných informací k závodu a možnosti registrace naleznete na stránkách http://www.olympijskybeh.cz/jak-se-zucastnit/ 

Těšíme se na Vás, běžce, i diváky. 
Za organizátory z kulturní komise MČ Satalice Petra Dolejšová 

Fotogalerie: 
Olympijský běh letos poprvé u nás v Satalicích!